Jak wykorzystać medycynę paliatywną do poprawy jakości życia‍Specjaliści od opieki hospicyjnej i paliatywnej widzą ludzi w ich najbardziej bezbronnej sytuacji. W związku z tym są oni uznawani za jednych z najbardziej bezinteresownych i współczujących ludzi w zawodzie lekarza. Osoby pracujące w tych dziedzinach oferują wsparcie pacjentom, u których zdiagnozowano chorobę śmiertelną, skupiając się nie na leczeniu choroby, ale na zapewnieniu, że jakość ich życia pozostanie tak wysoka, jak to tylko możliwe. Ale co to dokładnie oznacza? Jako specjalności, opieka paliatywna i hospicyjna to dwie dziedziny, które często są ze sobą łączone. Obie dotyczą opieki nad pacjentami z chorobami zagrażającymi życiu, ale mają zupełnie inne cele. Opieka paliatywna skupia się na poprawie jakości życia pacjenta poprzez zmniejszenie bólu i stresu, natomiast opieka hospicyjna skupia się na utrzymaniu pacjentów z chorobami terminalnymi w jak największym komforcie aż do śmierci.

Czym jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna to specjalistyczny wielodyscyplinarny program, który oferuje wsparcie i pomoc pacjentom z chorobami zagrażającymi życiu oraz ich rodzinom. Jej celem jest poprawa jakości życia zarówno chorego, jak i jego bliskich poprzez zajęcie się wszelkimi problemami psychologicznymi, społecznymi i fizycznymi, które mogą się pojawić. Opieka paliatywna jest najczęściej stosowana u pacjentów z zaawansowanym rakiem, ale może być również stosowana w przypadku innych chorób zagrażających życiu, takich jak schyłkowa niewydolność narządów, zaburzenia neurologiczne i choroby zwyrodnieniowe.

Medycyna paliatywna a jakość życia

Specjaliści medycyny paliatywnej skupiają się na poprawie jakości życia pacjenta. Jakość życia odnosi się do emocjonalnego i psychologicznego stanu umysłu danej osoby, jej zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz ogólnego samopoczucia. Opieka paliatywna różni się od opieki hospicyjnej tym, że jest przeznaczona do rozpoczęcia zaraz po zdiagnozowaniu u pacjenta poważnej choroby. Opieka hospicyjna jest zwykle zarezerwowana dla pacjentów, którzy są blisko końca życia lub w ostatnich sześciu miesiącach przed śmiercią. Opieka paliatywna ma na celu poprawę na kilka sposobów. Po pierwsze, koncentruje się na leczeniu objawów, takich jak ból, nudności i duszności, aby pomóc pacjentowi żyć w pełni jak to możliwe. Po drugie, koncentruje się na kwestiach psychospołecznych i opiece u schyłku życia, takich jak zapewnienie wsparcia emocjonalnego pacjentowi i członkom jego rodziny. Wreszcie, obejmuje nacisk na opiekę wyprzedzającą poprzez dostarczanie informacji o chorobie i rokowaniu, możliwościach leczenia i realistycznych prognozach dotyczących przeżycia.

Jak medycyna paliatywna poprawia jakość życia?

W związku z tym,że chorzy mogą być zmuszeni do podejmowania trudnych decyzji, np. czy kontynuować przyjmowanie leku, który stał się zbyt osłabiający, by kontynuować leczenie. Specjaliści medycyny paliatywnej udzielają wskazówek dotyczących tych decyzji, aby zapewnić, że pacjenci dokonają najlepszego dla nich wyboru.

Opieka paliatywna może również pomóc złagodzić emocjonalne obciążenie chorobą. Pacjenci mogą czuć się źli z powodu choroby, winni, jeśli są przyczyną krzywdy innych osób, lub zawstydzeni, jeśli nie mogą wykonywać codziennych czynności. Specjaliści opieki paliatywnej mogą pomóc pacjentom w radzeniu sobie z tymi emocjami. Opieka paliatywna może być również stosowana równolegle z innymi metodami leczenia. Może to obejmować podawanie leków, które mają przedłużyć życie lub pomóc choremu poczuć się lepiej. Różne specjalizacje w dziedzinie opieki paliatywnej obejmują opiekę hospicyjną, opiekę paliatywną i opiekę domową.